Αγαπημένα μαθήματα

Ημερομηνία υποβολής: Τε 5 Μαΐ 2010

Οι μαθητές ενός τμήματος Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου ρωτήθηκαν για τα τρία μαθήματα που προτιμούν περισσότερο. Μελετώντας τις απαντήσεις τους είδαμε ότι:
  • Όσοι προτιμούν τα Μαθηματικά, προτιμούν και τη Φυσική.
  • Οι μισοί απ’ τους μαθητές που δήλωσαν την προτίμησή τους για τη Γλώσσα προτιμούν και τη Φυσική.
  • Το 1/3 αυτών που προτιμούν τη Φυσική, προτιμά και τα Μαθηματικά.
  • Μόνο ένας απ’ τους μαθητές που προτιμούν τη Γλώσσα δήλωσε ότι προτιμά και τα Μαθηματικά.
  • Οκτώ μαθητές δήλωσαν, μεταξύ των τριών μαθημάτων, τη Φυσική και τη Γλώσσα.
  • Οι μαθητές που προτιμούν τη Φυσική είναι 15.

Πόσοι μαθητές δήλωσαν μόνο τη Φυσική, από τα τρία αυτά μαθήματα, μεταξύ των τριών αγαπημένων τους μαθημάτων;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011