Χρωματιστά γυαλότουβλα

Ημερομηνία υποβολής: Τε 21 Οκτ 2009

Ο κύριος Παντελής ζήτησε από τον Μαστρο-Νίκο να τοποθετήσει, σε ένα τοίχο, τα 8 χρωματιστά γυαλότουβλα που φαίνονται στο σχήμα 1, ώστε να σχηματιστεί η διάταξη του σχήματος 2:
Τα υαλότουβλα πρέπει να τοποθετηθούν ώστε σε γειτονικές θέσεις του σχήματος 2 (οριζόντια,κάθετα και διαγώνια) να μην υπάρχουν χρώματα,που να είναι διαδοχικά στο σχήμα1 (π.χ.το άσπρο και το κόκκινο δεν πρέπει να είναι ούτε το ένα δίπλα στο άλλο, ούτε το ένα πάνω από το άλλο,αλλά ούτε και το ένα διαγώνια από το άλλο). ΜπορείτεναβοηθήσετετοΜαστρο-Νίκο;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011