Οι αριθμοί από το 1 έως το 100 και το ψηφίο 2

Ημερομηνία υποβολής: Τε 5 Δεκ 2007

Η Ελενίτσα έγραψε σε ένα κατάλογο όλους τους φυσικούς αριθμούς από το 1 έως και το 100. Πόσες φορές έγραψε το ψηφίο 2;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011