Οι εκσκαφείς

Ημερομηνία υποβολής: 8 Απριλίου 2009

∆ύο ίδιοι μεταξύ τους εκσκαφείς, που δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό, σκάβουν ένα χώρο διαστάσεων 2m πλάτος, 5m μήκος και 3m βάθος σε 3 ώρες
α) Πόσο χρόνο θα χρειαστούν αυτοί οι εκσκαφείς, δουλεύοντας με αυτόν τον ρυθμό, για  να  σκάψουν  ένα  χώρο  διαστάσεων  7m  x  8m  x  3,5m;
β) Πόσο χρόνο θα χρειαστούν τρεις τέτοιοι εκσκαφείς, δουλεύοντας με αυτόν  τον  ρυθμό, για  να  σκάψουν  χώρο  διαστάσεων  2m  x  5m  x  3m;
γ)  Πόσο χρόνο θα χρειαστούν 36 τέτοιοι εκσκαφείς, δουλεύοντας με αυτόν τον ρυθμό, για να σκάψουν χώρο ίσο με τον αρχικό;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις: