Οι τέσσερις φίλοι

Ημερομηνία υποβολής: Τε 23 Μαΐ 2007

4  φίλοι (Ο Κώστας,  ο Λάµπρος,  ο Μηνάς  και  ο Νίκος)  εργάζονται σε ένα Νοσοκοµείο. Οι ειδικότητές τους είναι: αναισθησιολόγος, βιοχηµικός, γυναικολόγος και δερµατολόγος. Ξέρουµε ότι:

  • Ο Κώστας είναι γιατρός.
  • Ο Λάµπρος ασχολείται µε ασθενείς ενός µόνο φύλου.
  • Ο αναισθησιολόγος δε λέγεται Μηνάς ή Νίκος.
  • Ο Νίκος δεν είναι δερµατολόγος
Τι ειδικότητα έχει ο καθένας από τους τέσσερεις φίλους;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011