Μαγιάτικο τετράγωνο

Ημερομηνία υποβολής: Τε 30 Απρ 2014

Στο παρακάτω τετράγωνο λείπουν 9 γράμματα από τη λέξη Μάιος, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. Κάθε γραμμή, στήλη και οι κύριες διαγώνιες περιέχουν όλα τα γράμματα της λέξης Μάιος. Μπορείτε να βρείτε τα γράμματα που λείπουν σε κάθε σειρά και να συμπληρώσετε το τετράγωνο;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011