Μοντέλα αυτοκινήτων

Ημερομηνία υποβολής: Τε 10 Νοέ 2010

Ένα κατάστηµα που πουλά παιχνίδια έχει δύο ειδών συσκευασίες µοντέλων των αυτοκινήτων που εµφανίζονται στην ταινία κινουµένων σχεδίων «Αυτοκίνητα». Η φθηνότερη πωλείται στην τιµή των 5 ευρώ ενώ η ακριβότερη στην τιµή των 6 ευρώ. Την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου πουλώντας τέτοιες συσκευασίες εισέπραξαν 201 ευρώ ενώ την τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου πουλώντας συνολικά το ίδιο πλήθος συσκευασιών είχαν εισπράξει 195 ευρώ. Όσες φθηνές συσκευασίες πουλήθηκαν τη µια από αυτές τις εβδοµάδες τόσες ακριβές πουλήθηκαν την άλλη και αντίστροφα. Πόσες συσκευασίες πουλήθηκαν συνολικά κάθε εβδοµάδα; Πόσες φθηνές και πόσες ακριβές;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011