Ποιος είναι ο αριθμός;

Ημερομηνία υποβολής: Τε 18 Φεβ 2009

Να βρεθεί ο μεγαλύτερος αριθμός, που είναι μικρότερος από 1.000, τελειώνει σε 2, έχει άθροισμα ψηφίων 9 και διαιρείται (ακριβώς) με το 4.

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011