Σπασμένο ρολόι

Ημερομηνία υποβολής: Τε 20 Μαΐ 2009

Το ρολόι του παππού έσπασε σε τρία κομμάτια. Ο Παναγιώτης πρόσεξε ότι τα αθροίσματα των αριθμών στα τρία κομμάτια είναι όλα ίσα. Μπορείτε να τοποθετήσετε τους αριθμούς;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011