Τσιπ & Ντεϊλ

Ημερομηνία υποβολής: Κυ 3 Αυγ 2008

ΤΣΙΠ,ΑΝ ΜΟΥ ∆ΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΡΥ∆Ι ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΥ∆ΙΩΝ!
ΝΑΙ ΝΤΕΪΛ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΟΥ∆ΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΕΝΑ, ΘΑ ΕΧΩ ∆ΙΠΛΑΣΙΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ ΑΠΟ  ΣΕΝΑ!
Α.Πόσα καρύδια έχουν µαζί οι Τσιπ και Ντέιλ;
Β.Πόσα έχει ο καθένας;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011