Αριθμητικός γραμματισμός

Η ενότητα αυτή δημιουργήθηκε για τους μαθηματικούς που δουλεύουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Παρουσιάζονται και προσφέρονται διάφορα κείμενα που πιστεύω ότι είναι χρήσιμα για τους μαθηματικούς των ΣΔΕ. Παρουσιάζονται επίσης διάφορα παραδείγματα διδασκαλιών τα οποία έγραψαν συνάδελφοι μαθηματικοί των ΣΔΕ. Γίνεται έκκληση σε όλους τους μαθηματικούς να γράψουν και να στείλουν πρωτότυπες διδασκαλίες ή project που διδάσκουν στα σχολεία τους. Οι διδασκαλίες αυτές μπορεί να προστεθούν σε αυτήν την σελίδα για να τις βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι. Για να γράψετε και να δομήσετε την διδασκαλία σας θα σας βοηθήσει το κείμενο «Σχέδιο παρουσίασης διδασκαλιών».


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011