Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο