Σοφία Αργυροπούλου

Η Σοφία Αργυροπούλου εργάζεται ως δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Παιδαγωγική. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι: «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας»

Έχει εργαστεί ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας για το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α) και ως συνεργάτιδα του καθηγητή Χ. Λεμονίδη στις δραστηριότητες των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής, όπως η συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων για το δημοτικό σχολείο και η εφαρμογή τους στην τάξη, οι μαθηματικοί διαγωνισμοί των δημοτικών σχολείων κ.α.

Τα ενδιαφέροντά της έχουν σχέση με τη σύνδεση της θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση των υποψήφιων δασκάλων, στη διαμόρφωση της προσωπικής τους θεωρίας, καθώς και την άσκησή τους στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση διδασκαλίας.