Οι 4 συµφοιτήτριες

Ημερομηνία υποβολής: Τε 22 Οκτ 2008

Στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζουν, γνωρίστηκαν 4 συµφοιτήτριες και ανακάλυψαν, ότι ενώ καθεµιά τους έχει γεννηθεί σε µια από τις πόλεις Σέρρες,  Κοµοτηνή, Φλώρινα  και Λάρισα, αργότερα οι οικογένειές  τους µετακόµισαν σε µια από τις 3 άλλες. Έτσι τώρα οι 4 οικογένειες ζουν, η καθεµιά σε διαφορετική από αυτές τις πόλεις.Αν η οικογένεια της κοπέλας που γεννήθηκε στην Φλώρινα  µένει στη Λάρισα, ενώ η οικογένεια αυτής που γεννήθηκε στις Σέρρες δεν µένει στην Κοµοτηνή, να βρείτε που µένουν οι οικογένειες των φοιτητριών.

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011