Η απόσταση των σταθμών

Ημερομηνία υποβολής: Τε 10 Οκτ 2007

Μια σιδηροδρομική γραμμή με μήκος 159 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τον σταθμό Α και τερματίζει στο σταθμό Τ. Εκτός από την αφετηρία και το τέρμα της, έχει και δύο ενδιάμεσους σταθμούς τον Κ και τον Λ. Ο Κ απέχει από την αφετηρία 108 χιλιόμετρα ενώ ο Λ από το τέρμα 103 χιλιόμετρα. Πόσο απέχουν μεταξύ τους οι σταθμοί Κ και Λ;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011