Οι εκλογές

Ημερομηνία υποβολής: Τε 2 Μαΐ 2007

Σ’ ένα σύλλογο, για να αποφασίσουν σχετικά µε 2 θέµατα, έκαναν ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 500 µέλη του συλλόγου. Για κάθε θέµα, κάθε µέλος µπορούσε να ψηφίσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
Κάποια από τα αποτελέσµατα είναι:
Για το πρώτο θέµα: 375 ΝΑΙ, για το δεύτερο θέµα: 275 ΝΑΙ, ενώ υπήρχαν
µόνο 40 ψηφοδέλτια µε δύο ΟΧΙ.
Πόσα µέλη του συλλόγου ψήφησαν ΝΑΙ και για τα δύο θέµατα;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011