Ο Αλί-Μπαμπά και τα ρουμπίνια

Ημερομηνία υποβολής: Τε 9 Απρ 2008

Ανάµεσα στο θησαυρό που βρήκε ο Αλί-Μπαµπά στη σπηλιά των Σαράντα Κλεφτών υπήρχαν και αρκετά κόκκινα ρουµπίνια. Ο Αλί-Μπαµπά τα µέτρησε σε ζευγάρια αλλά περίσσεψε ένα ρουµπίνι. Στη συνέχεια τα µέτρησε σε τριάδες και περίσσεψαν δύο ρουµπίνια. Όταν τα µέτρησε σε τετράδες περίσσεψαν τρία, σε πεντάδες περίσσεψαν τέσσερα ενώ σε εξάδες περίσσεψαν πέντε. Μόνο όταν τα µέτρησε σε επτάδες δεν περίσσεψε κανένα. Αν γνωρίζουµε ότι τα ρουµπίνια ήταν λιγότερα από διακόσια µπορείτε να βρείτε το πλήθος τους;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011