Πίνακας αριθμών

Ημερομηνία υποβολής: 11 Μαρτίου 2009

Τοποθετούμε τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, … , 2009 σε έναν πίνακα με πέντε στήλες και αρκετές γραμμές. Οι τέσσερις πρώτες γραμμές του πίνακα είναι:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Α)  Μπορείτε να  προβλέψετε σε  ποια  στήλη  θα  βρίσκονται οι αριθμοί 47, 150, 186 και 2000;
Β)  Πόσες γραμμές χρειάζονται για να τοποθετηθούν όλοι αυτοί οι αριθμοί;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις: