Το κτήμα

Ημερομηνία υποβολής: 25 Φεβρουαρίου 2009

Για την περίφραξη ενός κτήματος σχήματος τετραγώνου με μονή σειρά συρματόπλεγμα, χρειαστήκαμε 100 μέτρα συρματόπλεγμα και 3/4 της περίφραξής του. Πόσα στρέμματα είναι η επιφάνεια του κτήματος;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις: