Τα τραπέζια

Ημερομηνία υποβολής: Τε 9 Δεκ 2009

Από τα παραπάνω τραπέζια, το τετράγωνο έχει πλευρά κατά 2 μέτρα μικρότερη από το μήκος του ορθογώνιου, που είναι τριπλάσιο από το πλάτος του. Στα δύο τραπέζια κάθισε ο ίδιος αριθμός ατόμων και σε κάθε άτομο αντιστοιχεί χώρος με μήκος ακριβώς ένα μέτρο. Πόσα άτομα κάθισαν και στα δύο τραπέζια μαζί;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011