Επιστολές προς τους γονείς

Υπάρχει μια επιστολή για τον γονέα που αντιστοιχεί σε κάθε μια ενότητα του βιβλίου του μαθητή για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

Για όσους γονείς επιθυμούν να νιώσουν ότι είναι συμμέτοχοι και ότι εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους, στο τέλος κάθε μιας από τις ενότητες του βιβλίου του μαθητή περιλαμβάνεται μια επιστολή προς το γονέα. Στην επιστολή αυτή γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί στον γονέα τι θα διδαχτεί το παιδί στο σχολείο. Όπου χρειάζεται, δίνονται πρόσθετες επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που μαθαίνει το παιδί, τις ιδιαιτερότητες αυτής της μάθησης, τα εμπόδια, τις δυσκολίες κτλ. Τέλος, προτείνονται ιδέες για δραστηριότητες, παιχνίδια και ηλεκτρονικές εφαρμογές (μόνο στις επιστολές της Β’ τάξης) που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα παιδιά στο σπίτι.

Θεωρούμε ότι οι γονείς, αν θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα μαθηματικά, θα πρέπει να εφαρμόζουν μέσα στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος τις μαθηματικές γνώσεις  που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Οι γονείς μπορούν να παίξουν μαζί με τα παιδιά τους διάφορα συμβατικά παιχνίδια, τα οποία βασίζονται σε μαθηματικές έννοιες, όπως είναι το φιδάκι, η μονόπολη, το τάνγκραμ, αλλά και ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία θα βρείτε στη σελίδα αυτή των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής. Είναι χρήσιμο οι γονείς μέσα στο σπίτι αλλά και στην καθημερινότητα μαζί τους, να θέτουν στα παιδιά τους ερωτήσεις και να συζητούν για διάφορα θέματα στα οποία εμφανίζονται μαθηματικές έννοιες. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα αισθανθούν ότι τα μαθηματικά που μαθαίνουν στο σχολείο είναι σημαντικά, αφού ενδιαφέρονται γι’ αυτά και οι γονείς τους. Τέλος, μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα  παιδιά θα αντιληφθούν το γεγονός ότι τα μαθηματικά που μαθαίνουν στο σχολείο δεν αφορούν μόνο στο σχολικό περιβάλλον, αλλά συνδέονται με την πραγματική τους ζωή.