Συγγραφική Ομάδα

Βιβλίο Α’ Τάξης

Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αχιλλέας Καψάλης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημήτρης Πνευματικός
Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Θεοδώρου
Δάσκαλος


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011