Συγγραφική Ομάδα

Βιβλίο Α’ Τάξης

Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αχιλλέας Καψάλης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημήτρης Πνευματικός
Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Θεοδώρου
Δάσκαλος