Διαφορετικές στρατηγικές υπολογισμού

Μέσα στην ίδια τάξη είναι διαφορετικές οι δυνατότητες των μαθητών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να πραγματοποιήσουν τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Κάποιοι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιούν διαδικασίες με υλικά, κάποιοι άλλοι διαδικασίες απαρίθμησης βήμα προς βήμα, και κάποιοι διαδικασίες υπολογισμού (Για μια λεπτομερή παρουσίαση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι μαθητές, βλέπε Χ. Λεμονίδης, 1998 β). Ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει τις διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι μαθητές του για να μπορεί να χειριστεί τη διδασκαλία ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών ζητάει από τους μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισαν το αποτέλεσμα. Το να εξηγεί ο μαθητής τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει είναι μια πολύ χρήσιμη διανοητική ενέργεια (μεταγνωστική διαδικασία). Επίσης ο δάσκαλος δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν, να συζητηθούν και να καταγραφούν όλοι οι δυνατοί τρόποι υπολογισμού μιας πράξης.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011