Οι Καινοτομίες στα περιεχόμενα των μαθηματικών

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζουμε σύντομα τις καινοτομίες των περιεχομένων για τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής της Α΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας βασίζονται στα σύγχρονα αποτελέσματα της έρευνας στη διδακτική των μαθηματικών, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας (Χ. Λεμονίδης 1994α, 1998α, 2003α) αλλά και στην πολύχρονη πειραματική εφαρμογή των βιβλίων στο Α’ Πειραματικό Σχολείο της Φλώρινας.Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011