Σπίτι με έξι σχήματα

Σπίτι με έξι σχήματα

Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για την οπτικοποίηση του προβλήματος. Πατήστε την εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή. Βάζοντας το ποντίκι επάνω στο σχήμα βλέπετε τι σχήμα είναι. Μεταφέρετε τα σχήματα στη σωστή θέση για να σχηματίσετε το σπιτάκι και τον ήλιο.

← Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματαΣυμπληρώνω με λόγια και λύνω το πρόβλημα →