Οι θεωρητικές μας αρχές

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζουμε σύντομα την αντίληψή μας για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους καθώς επίσης τις παιδαγωγικές και διδακτικές μας επιλογές, για τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής των Α΄ και Γ’ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας βασίζονται στα σύγχρονα αποτελέσματα της έρευνας στη διδακτική των μαθηματικών, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας (Χ. Λεμονίδης 1994α, 1998α, 2003α) αλλά και στην πολύχρονη πειραματική εφαρμογή των βιβλίων στο Α’ Πειραματικό Σχολείο της Φλώρινας.