Αρχές των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής

Tα “Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής” ένας τίτλος που εκφράζει μια αντίληψη για τη διδασκαλία των μαθηματικών, η οποία αναπτύχθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας. Η αντίληψη αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του γενικότερου ρεύματος των μεταρρυθμίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο που είναι υπέρ της μείωσης του χάσματος μεταξύ των μαθηματικών της καθημερινής ζωής και των μαθηματικών του σχολείου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θέτουν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον μαθητή, ο οποίος καλείται να ανακαλύψει ο ίδιος και να κατανοήσει τα μαθηματικά ως ένα ανθρώπινο δημιούργημα.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις σημαντικότερες αρχές που καθορίζουν τις αντιλήψεις μας για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών.