Αρχή 1η: Κίνητρα για μάθηση

Μια από τις βασικές μας αρχές είναι ότι η διδασκαλία των μαθηματικών θα πρέπει να είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ώστε να δημιουργεί κίνητρα για μάθηση. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τον οποίο θα πρέπει να ενδιαφέρεται η κοινότητα των εκπαιδευτικών των μαθηματικών είναι στάση των μαθητών ως προς το μάθημα των μαθηματικών.

Είναι προφανής και γνωστή παγκοσμίως η σχέση που έχουν οι Έλληνες με τα μαθηματικά. Πιστεύουμε ότι τα μαθηματικά αποτελούν μέρος, ίσως το σημαντικότερο, του Ελληνικού πολιτισμού. Το έργο των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών συνέβαλε ουσιαστικά και καθόρισε την ανάπτυξη και την πορεία της επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μαθηματικά των Ελλήνων, όπως η ευκλείδεια γεωμετρία, διδάσκονταν για αιώνες και διδάσκονται μέχρι και σήμερα στα σχολεία όλης της υφηλίου. Δυστυχώς όμως, στη σύγχρονη Ελλάδα, η θέση των μαθηματικών στην κοινωνία, αλλά και στην εκπαίδευση, δεν είναι ανάλογη του βάρους της παράδοσής μας. Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία θα πρέπει να αισθάνεται ευθύνες και να προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Τα μαθηματικά για τους σύγχρονους Έλληνες αποτελούν στοιχείο του πολιτισμού τους; Αναδεικνύονται και προβάλλονται τα ελληνικά μαθηματικά; Γνωρίζει ο μέσος Έλληνας Μαθηματικός την ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών και γενικότερα των παγκόσμιων μαθηματικών; Ξέρει ο μέσος Έλληνας πολίτης την ιστορία των Ελληνικών μαθηματικών; Ο Έλληνας μαθητής ή ο κάθε πολίτης νοιώθει θετικά συναισθήματα ως προς τα Μαθηματικά;

Η σύγχρονη Ελλαδική κοινωνία για να ανταποκριθεί σε αυτήν την βαριά πολιτισμική κληρονομιά οφείλει να κάνει και να διορθώσει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα στο επιστημονικό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί όσο έπρεπε η έρευνα για την ιστορία των μαθηματικών. Δεν υπάρχουν ινστιτούτα έρευνας της ιστορίας των μαθηματικών και επιστημονικό υλικό διεθνούς κύρους που θα αναδεικνύουν τα ελληνικά μαθηματικά. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθηματικά γνωρίζουν από καθόλου έως ελάχιστα πράγματα για την ιστορία των μαθηματικών. Η εκπαίδευση των μαθηματικών στα Πανεπιστήμια γίνεται με τέτοιο τρόπο που δεν τους προετοιμάζει για την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μερικά μόνο Τμήματα Μαθηματικών έχουν κάποια θέση για τη Διδακτική των Μαθηματικών και όταν υπάρχει το μάθημα αυτό είναι μάθημα επιλογής. Ο μέσος Έλληνας διακατέχεται συνήθως από το αίσθημα της μαθηματικοφοβίας και η αρνητική του στάση προς τα μαθηματικά πηγάζει κυρίως από τη σχολική του εκπαίδευση. Τα μαθηματικά προσελκύουν συνήθως αυτούς που ήδη είχαν έφεση και ακολούθησαν θετική κατεύθυνση στις σπουδές τους. Αρέσουν δηλαδή σε αυτούς που έχουν ήδη διαμορφωμένη στάση και η εκπαίδευση του σχολείου δεν μπορεί να την επηρεάσει.