Το κυνήγι της αλεπούς

Ημερομηνία υποβολής: Τε 8 Οκτ 2008

Ένα λαγωνικό άρχισε να καταδιώκει μια αλεπού ενώ αυτή βρισκόταν σε απόσταση ίση με 60 δικά της πηδήματα από αυτό.Το λαγωνικό κάνει 4 πηδήματα, στο χρόνο που η αλεπού κάνει 6. Όμως η αλεπού με 7 πηδήματα διανύει απόσταση ίση με αυτή που διανύει το λαγωνικό με 4 δικά του. Πόσα πηδήματα θα κάνει το λαγωνικό, μέχρι να φθάσει την αλεπού;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011