Νοεροί υπολογισμοί

 • 1. 1. Απαγγέλω προφορικά αριθμούς στη σειρά. Ανεβαίνω και κατεβαίνω ανά 2, 3, 4, 5, 6 και 10.
 • Αρχή της χρονιάς

  Μέση της χρονιάς

  • Ανεβαίνω ανά 3 μέχρι το 30
  • Ανεβαίνω ανά 4 μέχρι το 40

  Τέλος της χρονιάς

  • Ανεβαίνω ανά 6 μέχρι το 60

 • 2. Σύστημα αρίθμησης
 • Μονάδες  δεκάδες και εκατοντάδες

  Μέση της χρονιάς

  • Βρίσκω και γράφω τον αριθμό μέσα στο πλαίσιο

  Διάταξη αριθμών

  Τέλος της χρονιάς

  • Βρίσκω τον αριθμό που βρίσκεται πριν και μετά

   

   

 • 3. Κάνω πράξεις με το μυαλό
 • Πρόσθεση και αφαίρεση

  Αρχή της χρονιάς

  • Υπολογίζω με το μυαλό και γράφω το αποτέλεσμα μέσα στο πλαίσιο

  Μέση της χρονιάς

  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο
  • Βρίσκω και συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει 1
  • Βρίσκω και συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει 2
  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο

  Τέλος της χρονιάς

  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο 1
  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο 2
  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο 3

  Πολλαπλασιασμός

  Προπαίδεια

  Μέση της χρονιάς

  • Απαγγέλω την προπαίδεια του 4
  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο
  • Απαγγέλλω την προπαίδεια του 5

  Τέλος της χρονιάς

  • Βρίσκω και συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει
  • Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο