Πίνακας περιεχομένων Α’ τάξη

indexa

ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
1η Ενότητα: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ
 • Κεφάλαιο 1ο: Προσανατολισμός στο χώρο
 • Κεφάλαιο 2ο: Γεωμετρικά σχήματα
 • Κεφάλαιο 3ο: Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
 • Κεφάλαιο 4ο: Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
 • Κεφάλαιο 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)
 • Κεφάλαιο 6ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)
 • Κεφάλαιο 7ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
 • Κεφάλαιο 8ο: Επαναληπτικό μάθημα
2η Ενότητα: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5
 • Κεφάλαιο 9ο: Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία
 • Κεφάλαιο 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)
 • Κεφάλαιο 11ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)
 • Κεφάλαιο 12ο: Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <
 • Κεφάλαιο 13ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
 • Κεφάλαιο 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
 • Κεφάλαιο 15ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 16ο: Επαναληπτικό μάθημα

3η Ενότητα: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ   

 • Κεφάλαιο 17ο: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20
 • Κεφάλαιο 18ο: Αθροίσματα μέχρι το 10 – Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης
 • Κεφάλαιο 19ο: Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα
 • Κεφάλαιο 20ό: Τα νομίσματα μέχρι το 10
 • Κεφάλαιο 21ο: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
 • Κεφάλαιο 22ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 23ο: Επαναληπτικό μάθημα
 • Κεφάλαιο 24ο: 1ο Κριτήριο αξιολόγησης
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 4η Ενότητα: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ
 • Κεφάλαιο 25ο: Οι αριθμοί μέχρι το 50
 • Κεφάλαιο 26ο: Χάραξη γραμμών
 • Κεφάλαιο 27ο: Μοτίβα
 • Κεφάλαιο 28ο: Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
 • Κεφάλαιο 29ο: Διάκριση του + και του –
 • Κεφάλαιο 30ό: Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
 • Κεφάλαιο 31ο: Το συμπλήρωμα
 • Κεφάλαιο 32ο: Επαναληπτικό μάθημα

5η Ενότητα: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

 • Κεφάλαιο 33ο: Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50
 • Κεφάλαιο 34ο: Μονάδες και δεκάδες (Ι)
 • Κεφάλαιο 35ο: Αθροίσματα με πολλούς όρους
 • Κεφάλαιο 36ο: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί
 • Κεφάλαιο 37ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα

6η Ενότητα: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΧΡΟΝΟΣ

 • Κεφάλαιο 39ο: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)
 • Κεφάλαιο 40ο: Γεωμετρικά σχήματα
 • Κεφάλαιο 41ο: Ο χρόνος
 • Κεφάλαιο 42ο: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας
 • Κεφάλαιο 43ο: Επαναληπτικό μάθημα
 • Κεφάλαιο 44ο: 2ο Κριτήριο αξιολόγησης

 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 7η Ενότητα: ΧΑΡΑΞΕΙΣ, ΠΑΖΛ – Πρόσθεση και αφαίρεση – Η υπέρβαση της δεκάδας
 • Κεφάλαιο 45ο: Χαράξεις, παζλ, μωσαϊκά
 • Κεφάλαιο 46ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
 • Κεφάλαιο 47ο: Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
 • Κεφάλαιο 48ο: Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα
 • Κεφάλαιο 49ο: Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
 • Κεφάλαιο 50ό: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 51ο: Επαναληπτικό μάθημα
8η Ενότητα: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
 • Κεφάλαιο 52ο: Οι αριθμοί μέχρι το 70
 • Κεφάλαιο 53ο: Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
 • Κεφάλαιο 54ο: Μέτρηση μεγεθών
 • Κεφάλαιο 55ο: Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών
 • Κεφάλαιο 56ο: Εισαγωγή στη συμμετρία
 • Κεφάλαιο 57ο: Επαναληπτικό μάθημα
9η Ενότητα: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
 • Κεφάλαιο 58ο: Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα
 • Κεφάλαιο 59ο: Εμπειρικός πολλαπλασιασμός και διαίρεση
 • Κεφάλαιο 60ό: Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς
 • Κεφάλαιο 61ο: Χαράξεις σχημάτων – Παζλ, πλακόστρωτο
 • Κεφάλαιο 62ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 63ο: Επαναληπτικό μάθημα
 • Κεφάλαιο 64ο: 3ο Κριτήριο αξιολόγησης

Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011