Βιβλιογραφία

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Θωίδης, Γ. (2003). «Η ‘επανασύνδεση’ της παιδικής ηλικίας με την κοινωνία των ενηλίκων: ο καταλυτικός ρόλος του ελεύθερου χρόνου», ΚΙΝΗΤΡΟ.

Καψάλης, Α. (1995). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβλημα­τική. Aθήνα, Έκφραση, (σε συνεργασία με τον κ. Δ. Xαραλάμπους)

Καψάλης, Α., Λεμονίδης, Χ. (1999). Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 6, σσ. 95-115.

Κολέζα, Ε. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών. Εκδόσεις Leader Books. Αθήνα 2000.

Λεμονίδης, Χ. (2003 α). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 240

Λεμονίδης, Χ. (2003 β). Η διδασκαλία του συστήματος αρίθμησης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Επιμέλεια Μ. Κούρκουλος, Κ. Τσανάκης, Γ. Τρούλης. Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 189 – 198, ISBN 960–87898–0–X.

Λεμονίδης Χ. (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση. Τόμος 3/1, σελ. 5-22.

Λεμονίδης, Χ. (2002). Μια διαφορετική διδασκαλία για τους αριθμούς και τις πράξεις στην αρχή του σχολείου. “Γέφυρες”. Τεύχος 9, σελ. 22-29.

Λεμονίδης, Χ. (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195.

Λεμονίδης, Χ., (1998 α). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών. Περιοδική έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. τ. 3 σσ. 87-122.

Λεμονίδης, Χ. (1994 α). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240.

Λεμονίδης, Χ., (1994 β). Στάση των δασκάλων ως προς τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 1, σσ. 73-83.

Λεμονίδης, Χ., Παυλίδης, Α. (2003). Διδασκαλία και μάθηση της γραπτής διαίρεσης στο δημοτικό σχολείο. Συμπεριφορές μαθητών και απόψεις δασκάλων. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Επιμέλεια Μ. Κούρκουλος, Κ. Τσανάκης, Γ. Τρούλης. Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 58 – 66, ISBN 960–87898–0–X.

Νικολαντωνάκης Κώστας (2002). «Πειραματική Γεωμετρία : ένα παράδειγμα από την Ιστορία της Γεωμετρίας» στο πλαίσιο του Διημέρου και τίτλου του βιβλιου «Η Ιστορία των μαθηματικών ως μέσο διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο και στο Γυμνάσιο», Επιμελεια Επικ. Καθηγ. Δ. Χασαπης.

Νικολαντωνάκης Κώστας (1995). «Η μέθοδος της Ιστορίας των μαθηματικών και η Επιστημολογία του T.S.Kuhn», Περιοδικό Διάσταση, Νο 3-4, σελ. 69-96.

Ντενι Γκετζ. (2000). Το θεώρημα του παπαγάλου. Εκδόσεις. Πόλις.

Παναγάκος, Ι. (2003). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Παναγάκος, Ι. (2003). Η σπουδαιότητα της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και η προοπτική της στο Δημοτικό Σχολείο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Παναγάκος, Ι. (2002). Η επίλυση προβλημάτων με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση: Αλλαγές στις στάσεις και στη συμπεριφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

Streefland, L. (1991), Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εισαγωγή-Επιμέλεια Ε. Κολέζα, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα

Φιλίππου, Γ, Χρίστου, Κ. (1995). Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις Δαρδανός. Αθήνα.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2000). Βασικές μέθοδοι Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας και Μάθησης στα Μαθηματικά. Ευκλείδης Γ΄, Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης, τόμος 16, τευχ. 52, σελ. 39-53.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Anghileri, J. (2001). Intuitive approaches, mental strategies and standard algorithms, in Anghileri, J. (ed.), Principles and Practices in Arithmetic Teaching, Open University Press, Buckingham, pp. 79–94.

Carraher, T. (1988). Street Mathematics and School Mathematics, In Borbas, A Ed (1988) 12th International PME Conference (Vol 1), Veszprem, Hungary, 1-23.

Cockcroft W H (1982) Mathematics Counts, HMSO

De Corte, E., & Verschaffel. L. (1996) An empirical test of the primitive intuitive models of operations on solving word problems with a multiplicative structure. Learning and Instruction, 6, 119-242.

Dambrosio, U. (1985) Ethnomathematics For The Learning of Mathematics, Vol 5, No 1, 44-48.

Ernest P (1994) (Ed) Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematics Education, London: Falmer Press

Ginsburg H P (1983) (Ed) The Development of Mathematical Thinking, (Chapters 2 To 5) Academic Press, New York

Grouws D A (1992) (Ed) Handbook of Research On Mathematics Teaching and Learning, New York: Macmillan, 334-370.

Merthens R, Mayers D, Brown A and Vass J (1993) (Eds) Ruling the Margins: people and practices in parental involvement, London, The University of North London Press

Piaget J (1952) The Child’s Conception of Number, Routledge and Kegan Paul, London

Pimm D (1987) Speaking Mathematically Routledge : London

Thompson, I., (1999). Written methods of calculation, in I. Thompson (ed.), Issues in Teaching Numeracy in Primary Schools, Open University Press, Buckingham, pp. 169–183.

Sowder, J. T. (1992). Estimation and related topics. In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 371-389). New York: Macmillan.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011