Πίνακας περιεχομένων Γ’ τάξη

indexa

ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αριθμοί μέχρι το 1.000 – Οι τέσσερις πράξεις – Γεωμετρικά σχήματα 

 • Κεφάλαιο 1ο: Αριθμοί μέχρι το 1.000
 • Κεφάλαιο 2ο: Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
 • Κεφάλαιο 3ο: Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
 • Κεφάλαιο 4ο: Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
 • Κεφάλαιο 5ο: Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
 • Κεφάλαιο 6ο: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
 • Κεφάλαιο 7ο: Επαναληπτικό μάθημα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μετρήσεις μήκους – Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού – Στερεά σώματα

 • Κεφάλαιο 8ο: Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
 • Κεφάλαιο 9ο: Στερεά σώματα – αναπτύγματα
 • Κεφάλαιο 10ο: Aφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
 • Κεφάλαιο 11ο: Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό
 • Κεφάλαιο 12ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 13ο: Επαναληπτικό μάθημα

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αριθμοί μέχρι το 3.000 – Οι τέσσερις πράξεις – Χαράξεις, ορθές γωνίες

 • Κεφάλαιο 14ο: Αριθμοί μέχρι το 3.000
 • Κεφάλαιο 15ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις
 • Κεφάλαιο 16ο: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες
 • Κεφάλαιο 17ο: Πολλαπλασιασμοί
 • Κεφάλαιο 18ο: Διαιρέσεις
 • Κεφάλαιο 19ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 20ό: Επαναληπτικό μάθημα
 • Κεφάλαιο 21ο: Κριτήριο αξιολόγησης
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στα απλά κλάσματα

 • Κεφάλαιο 22ο: Εισαγωγή στα κλάσματα
 • Κεφάλαιο 23ο: Οι κλασματικές μονάδες
 • Κεφάλαιο 24ο: Οι κλασματικές μονάδες και απλοί κλασματικοί αριθμοί
 • Κεφάλαιο 25ο: Ισοδύναμα κλάσματα
 • Κεφάλαιο 26ο: Επαναληπτικό μάθημα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Προσθέσεις και αφαιρέσεις – Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

 • Κεφάλαιο 27ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
 • Κεφάλαιο 28ο: Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)
 • Κεφάλαιο 29ο: Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)
 • Κεφάλαιο 30ο: Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού
 • Κεφάλαιο 31ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 32ο: Επαναληπτικό μάθημα

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς

 • Κεφάλαιο 33ο: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000
 • Κεφάλαιο 34ο: Δεκαδικά κλάσματα
 • Κεφάλαιο 35ο: Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
 • Κεφάλαιο 36ο: Δεκαδικοί αριθμοί
 • Κεφάλαιο 37ο: Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
 • Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα
 • Κεφάλαιο 39ο: Κριτήριο αξιολόγησης
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αριθμοί μέχρι το 7.000 – Μέτρηση μάζας – Παζλ, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, συμμετρία

 • Κεφάλαιο 40ο: Αριθμοί μέχρι το 7.000
 • Κεφάλαιο 41ο: Μέτρηση μάζας
 • Κεφάλαιο 42ο: Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά
 • Κεφάλαιο 43ο: Η συμμετρία
 • Κεφάλαιο 44ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 45ο: Επαναληπτικό μάθημα

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – Μοτίβα – Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας

 • Κεφάλαιο 46ο: Πολλαπλασιασμοί
 • Κεφάλαιο 47ο: Διαιρέσεις
 • Κεφάλαιο 48ο: Μοτίβα
 • Κεφάλαιο 49ο: Μέτρηση του χρόνου
 • Κεφάλαιο 50ο: Μέτρηση της επιφάνειας
 • Κεφάλαιο 51ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 52ο: Επαναληπτικό μάθημα

9η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αριθμοί μέχρι το 10.000 – Κλάσματα και δεκαδικοί – Πράξεις –Γεωμετρία

 • Κεφάλαιο 53ο: Αριθμοί μέχρι το 10.000
 • Κεφάλαιο 54ο: Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία
 • Κεφάλαιο 55ο: Διαιρέσεις (Ι)
 • Κεφάλαιο 56ο: Διαιρέσεις (ΙΙ)
 • Κεφάλαιο 57ο: Κλάσματα και δεκαδικοί
 • Κεφάλαιο 58ο: Προβλήματα
 • Κεφάλαιο 59ο: Επαναληπτικό μάθημα
 • Κεφάλαιο 60ό: Κριτήριο αξιολόγησης

Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011