Μαθηματικά Δημοτικού την εποχή του κορονοϊού

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε εκπαιδευτικά υλικά μαθηματικών για τις αντίστοιχες τάξεις. Τα υλικά αυτά αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

     Α’ τάξη

     Β’ τάξη

     Γ’ και Δ’ τάξη

     Ε’ και Στ’ τάξη 

 

 

Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011