Επίλυση προβλημάτων

Η επίλυση προβλήματος είναι από τα πιο σημαντικά θέματα στην εκπαίδευση των μαθηματικών, στην επιστήμη των μαθηματικών αλλά γενικότερα και σε άλλους τομείς. Είναι μια ικανότητα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σε πολλές δραστηριότητες της ζωής του. Παιδιά και ενήλικες συναντούν μαθηματικά προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή ως μαθητές, πολίτες, εργαζόμενοι κτλ. Στο σχολείο οι μαθητές πρέπει να λύνουν προβλήματα για να ανακαλύπτουν, να κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες και να συνδέουν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή και τα άλλα σχολικά αντικείμενα.

Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος αποτελεί την καρδιά της διδασκαλίας των μαθηματικών και η ικανότητα των παιδιών να επιλύουν προβλήματα αντανακλά το επίπεδο της μαθηματικής σκέψης, περιλαμβάνοντας τόσο τη δημιουργική όσο και τη κριτική σκέψη. Γι’ αυτό και η σύγχρονη διδακτική θεωρία και τα νέα αναλυτικά προγράμματα της Ελλάδας δίνουν μεγάλη σημασία στο ρόλο της επίλυσης προβλήματος για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Επιλέξαμε λοιπόν την επίλυση προβλήματος έναν από τους βασικούς άξονες των μαθηματικών για το σπίτι. Θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε προβλήματα έξυπνα, πρωτότυπα, ευχάριστα και τέτοια ώστε οι μαθητές να έχουν το μεγαλύτερο δυνατόν γνωστικό όφελος. Στη σελίδα μας των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής, μπορεί κάποιος να βρει πολλά προβλήματα για μαθητές των μεγάλων τάξεων τους δημοτικού σχολείου αλλά και ενήλικες στους συνδέσμους ‘Πρόβλημα της εβδομάδας’ και ‘Διαγωνισμός’. Σε αυτόν τον τελευταίο υπάρχουν προβλήματα για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτικού που προτείνονται σε ετήσιο διαγωνισμό που πραγματοποιούμε.