Διδασκαλία με αφήγηση

Προτείνονται βιβλία παιδικής λογοτεχνίας με μαθηματικό περιεχόμενο που θα μπορούσαν τα παιδιά να διαβάσουν στο σπίτι.

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν η γνώση τούς προσφέρεται με έναν ευχάριστο και εύληπτο τρόπο. Η αφήγηση αποτελεί ένα ελκυστικό πλαίσιο για την εκφορά της μαθηματικής γνώσης, ενώ παράλληλα οι μαθητές ωφελούνται πολλαπλά από την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων με μαθηματικό περιεχόμενο, καθώς εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους, βελτιώνεται η γλωσσική τους έκφραση και αναπτύσσεται η φαντασία τους και η κριτική τους σκέψη. Προτείνονται βιβλία για κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου,  τα οποία αναφέρονται σε ποικίλες μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες, όπως η αρίθμηση, η απαρίθμηση, οι τέσσερις αριθμητικές πράξεις, η συμμετρία, τα κλάσματα, οι πρώτοι αριθμοί, η γεωμετρία, οι εξισώσεις κ.λπ.

Πολλά από τα βιβλία, που προτείνονται, περιλαμβάνουν και δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν παίζοντας και διασκεδάζοντας. Προτείνεται, κυρίως για τα μικρότερα παιδιά, η συνανάγνωση, δηλαδή η ανάγνωση του βιβλίου από τον γονιό και το παιδί και η συζήτηση του περιεχομένου του, τόσο του μαθηματικού, όσο και του αφηγηματικού. Τέλος, προτείνονται ψηφιακές ιστορίες με μαθηματικό περιεχόμενο, διαθέσιμες στον ιστότοπο YouTube, οι οποίες δημιουργήθηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα παιδιά μπορούν να τις παρακολουθήσουν στο σπίτι, να διασκεδάσουν και να προβληματιστούν πάνω σε συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες.