Αρχή 7η: Ένας διαφορετικός ρόλος στην εμπλοκή των γονέων

Η επικοινωνία των γονέων με το σχολείο πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους: μέσα από τις συναντήσεις του δασκάλου με τους γονείς, τη συμμετοχή στο σύλλογο γονέων και τις σχολικές γιορτές. Στα βιβλία των Μαθηματικών της φύσης και της ζωής προστίθεται μια ακόμη διαδικασία επικοινωνίας με το γονέα, η επιστολή προς το γονέα. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο, όσοι γονείς το επιθυμούν, να συμμετάσχουν και να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους. Σε κάθε ενότητα των βιβλίων περιλαμβάνεται μια επιστολή στην οποία εξηγείται στο γονέα/ κηδεμόνα τι θα διδαχτεί το παιδί του στο σχολείο. Όπου χρειάζεται, δίνονται πρόσθετες επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που μαθαίνει το παιδί, τις ιδιαιτερότητες αυτής της μάθησης, τα εμπόδια κτλ. Τέλος προτείνονται ιδέες για δραστηριότητες και παιχνίδια με τα παιδιά στο σπίτι.

Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους πραγματοποιούν εφαρμογές των μαθηματικών που μαθαίνουν στο σχολείο μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας. Οι γονείς μπορούν να παίξουν μαζί με τα παιδιά τους διάφορα παιχνίδια τα οποία βασίζονται σε μαθηματικές έννοιες όπως είναι το φιδάκι, το τάγκραμ κ.ά. Να θέσουν στα παιδιά τους ερωτήσεις και να συζητήσουν για διάφορα θέματα όπου εμφανίζονται μαθηματικές έννοιες. Με αυτόν τον τρόπο η μάθηση πραγματοποιείται πιο δυναμικά. Τα παιδιά αισθάνονται ότι τα μαθηματικά που μαθαίνουν στο σχολείο είναι σημαντικά αφού ενδιαφέρονται και μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτά με τους γονείς τους. Αισθάνονται επίσης ότι τα μαθηματικά που μαθαίνουν στο σχολείο δεν περιορίζονται μόνο στο σχολικό περιβάλλον, αλλά βρίσκουν εφαρμογή και στην καθημερινή ζωή.