Η εμπλοκή των γονέων και κηδεμόνων

Είναι επιθυμητό οι γονείς να νιώσουν ότι είναι συμμέτοχοι, ότι εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους. Σε κάθε ενότητα των Μαθηματικών της φύσης και της ζωής περιλαμβάνεται μια επιστολή προς το γονέα /κηδεμόνα. Στην επιστολή αυτή γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί στο γονέα /κηδεμόνα τι θα διδαχτεί το παιδί στο σχολείο. Όπου χρειάζεται, δίνονται πρόσθετες επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που μαθαίνει το παιδί, τις ιδιαιτερότητες αυτής της μάθησης, τα εμπόδια κτλ. Τέλος προτείνονται ιδέες για δραστηριότητες και παιχνίδια με τα παιδιά στο σπίτι.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011