Αρχές διδασκαλίας και μάθησης

Όσον αφορά τις διδακτικές και γενικότερα τις παιδαγωγικές αρχές στηριζόμαστε στην αρχή της επιλεκτικότητας. Δεν είμαστε πιστοί υποστηρικτές κάποιας συγκεκριμένης διδακτικής θεωρίας αλλά αξιοποιούμε διάφορες σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και μεθόδους ανάλογα με την εξελικτική πορεία και τις συνθήκες της διδασκαλίας. Τα βασικά σημεία από αυτές τις διδακτικές πρακτικές και μεθόδους τα αναπτύσσουμε στη συνέχεια.Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011