Χρήση των παιχνιδιών

Τα παιχνίδια αποτελούν ένα ιδιαίτερο μέσο των παιδιών για την ανακάλυψη νέων γνώσεων αλλά και για την εμπέδωση και εφαρμογή των ήδη αποκτημένων. Στα περισσότερα κεφάλαια των Μαθηματικών της φύσης και της ζωής προτείνονται παιχνίδια, τα οποία μπορεί να παιχτούν και στο σπίτι μαζί με τους γονείς.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011