Η μάθηση είναι μια κατασκευαστική διαδικασία

Όπως είναι γνωστό, η κατανόηση και αφομοίωση της νέας γνώσης είναι μια εσωτερική διαδικασία που συντελείται από τον ίδιο τον άνθρωπο.
“Ο μαθητής μαθαίνει δρώντας”, έλεγε ο Piaget.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011