Εξατομικευμένη διδασκαλία

Μέσα από τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να δουλέψουν ανεξάρτητα από τις διαφορές στις ικανότητές τους, την κοινωνική τους προέλευση, το φύλο και την εθνικότητά τους. Τα νέα θέματα που προτείνονται προσφέρουν σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα να δράσουν, να διαπιστώσουν τι είναι ικανοί να κάνουν και να οργανώσουν τις προσωπικές τους μεθόδους μάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να θέσουν τα ερωτήματά τους, και να ακολουθήσουν προσωπικούς τρόπους έρευνας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώσει ή να θεωρηθεί ότι είναι «αδύνατο» στα μαθηματικά.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011